Karriere som eiendomsadvokat?

Du finner eiendomsadvokater i de fleste mellomstore til store advokatfirmaene i Norge. I tillegg finnes det noen små advokatfirmaer som spesialiserer seg innen bolig- og eiendomsjuss, som for eksempel Advokatfirmaet Teigstad. Men det mange ikke vet er at det er mange eiendomsadvokater som jobber «in house» som bedriftsadvokater i store selskaper.

Eiendomsadvokater arbeider med et bredt spekter av eiendomsrettslige problemer. Noen arbeider innenfor bygg- og anleggskontrakter, mens andre jobber med tvister som gjelder naboer eller problemer i etterkant av kjøp av hus og hytte. Noen advokater spesialiserer seg mot for eksempel ekspropriasjon eller entreprise.

For å bli advokat må du studere juss ved et av de godkjente lærestedene som tilbyr mastergrad i rettsvitenskap. Dette er Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø. Du må deretter gå i læretid som advokatfullmektig, samt ta et kurs som har en hjemmeeksamen. I tillegg må du vise til at du har hatt en viss prosedyre for domstolene.

Det er også noen andre læresteder som tilbyr rettsvitenskap som en bachelor. Dette gjelder Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Agder. Du må deretter søke deg inn på masterstudiet ved et av Universitetene etter endt bachelor. Det er også en viss mulighet for å studere juss i Danmark, for deretter å søke om å få dette godkjent i Norge. Høgskolen BI forsøker å få på plass rammene for en spesialisert mastergrad i forretningsjuss, men dette er per tid ikke en godkjent utdanning i forhold til advokatbevilling.

En kommer borti eiendomsrett allerede på første studieår i form av fast eiendoms rettsforhold. Mange andre rettsområder grenser også mot, eller har innslag av, eiendomsjuss. Mot slutten av studiet kan man begynne å spesialisere seg i form av ulike valgfag, for eksempel bygge- og entrepriserett som er et svært anvendelig saksområde hvor det trengs mange eiendomsadvokater og man dermed kan bli attraktiv på arbeidsmarkedet.

De fleste skriver en 30 studiepoengs masteravhandling i løpet av siste halvår på jusstudiet. Dersom du sikter deg inn mot å bli eiendomsadvokat så bør du velge problemstilling ut i fra dette. Du får hjelp av universitetet til å velge en passende problemstilling.

Et tips er også å søke om deltidsjobb eller traineestilling i eiendomsavdelingene til de mellomstore eller store advokatfirmaene i løpet av studiet.

Som nevnt vil man kunne bli svært attraktiv på arbeidsmarkedet, og i følge Advokatforeningens lønnsundersøkelse hadde advokater en snittlønn på over en million kroner i 2020. Bedriftsadvokater hadde en snittlønn på over 1,2 millioner. Mange advokater arbeider «in hous» i store utbyggere og andre eiendomsselskaper.