Fikk erstatning og jobben tilbake, etter å ha blitt overgrepsdømt!

Hadde sex med mindreårig kjæreste – ble oppsagt som fastlege femten år etter

Hadde sex med mindreårig kjæreste – ble oppsagt som lege femten år etter – NRK Sørlandet – Lokale nyheter, TV og radio

Lege fikk sparken 16 år etter et lovbrrudd. Nå har han fått erstatning.

Den oppsagte legen ble 19 år da han var sammen med en fire år yngre jente.

Jenta hadde nylig fyllt 15 år, og anmeldte senere for overgrep. Forholdet varte i et år

Mannen mistet jobben på dagen, og derfor inntekt telefon og nøklene.

Lister tingrett mente avskjedigelsen var ugyldig og tok saken til tingretten og ble tilkent erstatning på 100.000 kroner. Det ble ekstra hardt siden han er fastlege på et sted der alle kjenne alle,

Ti år etter forholdet startet mannen som fastlege i hjembygga, i en iten innenlandskommune.

Ettert å ha vært i stillingen i to år så mottok han plutselig en politianmeldesle. Det var hans tidligere kjæreste som anmeldte han for seksuell omgang med barn under 16 år, 12 år etter at forholdet tok slutt.

Saken ble liggendete i tre å før den i 202 kom opp fpr retten. Det kom tydelig frem at det ikke hadde vært snakk om hverken vold eller tvang, kun det faktum at jenta var mindreårig da forhodlet startet. Dette hadde tydelig preget jenta negativt i etterkat, og hun hadde hatt helseplager i etteraknt.

Mannen fikk fem måneders betinget fengsel, og måtte betale jenta oppresiningseratning, menererstatning og behandlingsutgifter for senere traumer.

Mannen ønsket å få saken ut av verden og bli ferdig med det, og lot være å anke. For ordens skyld ga han beskjed om forhodlende til sine ledere.

Dessverre bestemte kommuneledelen at på grunn av denne dommen at han ikke var skikket til å jobbe med barn og unge. I tillegg ble det åpnet en tilssynsak hos Statens helsetilsyn. Mannen ønsket å i det minste bli suspenders helt til tilsynssaken var avgjort, Dette ønsket ikke kommunnen og fortsatte å hevde at det ikek var mulig for en fastlege å jobbe med barn og unge med en slik dom, og at han ikke hadde tillit.

Da saksøkte den oppsøkte legen kommunen, og krevde å få jobben tilbake.

Han var godt likt i kommunen fikk god støtte fra hjemkommunnen, og innbyggerne startet til og med en undersrkiftkskampanje for å få han tilbake i jobb igjen

Retten skriver her at:

«Forholdene støtter ikke kommunens oppfatning av at den generelle tilliten til NN som lege er svekket blant kommunens innbyggere.» 

Retten påpeker at det hadde vært annerledes om dommen var før han ble ansatt og at han muligens fikk en uberettiget fordel.

De kom til slutt frem til at legen både skulle få jobben tilbake, erstatning og dekking av saksomkonstinger på 200 000 kroner.

 «… det er lite som tyder på at han etter omstendighetene utgjør noen reell utfordring for omdømmet og tilliten til kommunens helsetjeneste.» står det i dommen- 

Mannens advokat forteller at hans klient er meget lettet over å igjen kunne jobbe for sine totalt 500 pasienter,  

– Dommen falt i går og han har rett til inntreden umiddelbart så snart det praktiske er på plass.

I følge erstatningsadvokat Eirik Teigstad kan man få erstatning for de økonomiske tapene i tillegg til oppreisning:

«For de tilfellene der arbeidstaker har blitt sagt opp på usaklig grunnlag, kan vedkommende kreve erstatning for den arbeidstid som har gått tapt. Her siktes det til tidsrommet der arbeidstakeren har gått uten inntekt som følge av oppsigelsen.» Kilde: erstatning.no

Hun legger til at hun mener det ikke er problem med den tidligere dommen da dette var et kjæreste forhold mellom  to tenåringer, og den fornærmede part var nesten 16. Dette forholdet visste alle på bygda om, og at dette umulig kunne ha innvirkning på hans legegjerning i dag.