Erstatning ved usaklig oppsigelse

Arbeidsgiveren påsto at hun sa opp selv og bestred erstatningskravet.

Partene møttes i Vestfold Tingrett i mai etter at kvinnen mente hun var blitt utsatt for en usaklig oppsigelse. Hun hevdet også at hun ikke fikk beskjed om at hun var sagt opp, skriver Jarsberg Avis. 

Diskusjon etter at hun ikke fikk utbetalt lønn

Kvinnen jobbet i en 50 prosent stilling i Norske Laftehus AS, og på grunn av firmaets økonomiske situasjon så skyldte de henne både en månedslønn og feriepenger.

Firmaet er nå erklært konkurs, men daglig leder har varslet om at han skal motsette seg konkursen.

I en opphetet diskusjon om ubetalt lønn ble kvinnen tilbudt 8000 kroner i kontant utbetaling. Det er motstridene forklaringer om hva som hendte etter dette, men diskusjonen ble til slutt så opphetet at kvinnen forlot kontoret. Arbeidsgiveren hevdet at hun i løpet av samtalen sa opp jobben. Da hun returnerte til kontoret dagen etterpå fikk hun en ubehagelig overraskelse. Både PC-en og notatboken var fjernet fra kontorpulten hennes.

Firmaet påsto at kvinnen hadde sagt opp selv

Kvinnen var fagorganisert i Fagforeningen Handel og Kontor, og de var enige i at hun var blitt utsatt for en urettmessig utestenging fra arbeidsplassen. Fagforeningen sende firmaet et krav om betaling av utestående lønn, erstatning og forhandlingsmøte om ugyldig oppsigelse.

Firmaet sendte tilsvar der de erkjente kravet for utestående betaling. Videre påsto de at kvinnen hadde sagt opp selv, og bestred erstatningskravet.

Kvinnen nektet for at hun hadde sagt opp, og vek ikke fra sin forklaring om at hun uten beskjed hadde blitt fratatt arbeidsplassen. Til tross for at alt arbeidsutstyret var fjernet så hevdet arbeidsgiveren likevel at han ikke hadde gitt noen signaler til kvinnen om oppsigelse.  Han mente derfor at det ikke fantes noe grunnlag for erstatning, og at kvinnen selv valgte å gå på dagen på grunn av manglende lønn. I tillegg skulle firmaet skulle snart flytte til et nytt sted i Drammen, og arbeidsgiver påsto at kvinnen ikke ønsket å være med på flyttelasset.

Kvinnens eks-sjef krev i en melding til Handel og Kontor at:

«Jeg antar at det var en oppsigelse fra hennes side. Det var det beløpet som kunne stilles/tilbys per dato. I påvente av innbetalinger fra kunder. (…) Jeg forstod det som at hun ønsket å slå firmaet konkurs.»

Retten mente at firmaet hadde opptrådd i strid med arbeidsmiljøloven.

Vestfold Tingrett ga ikke firmaet medhold og var enig med kvinnen at dette var en usaklig oppsigelse. Kvinnen ble i tillegg til utestående beløp erkjent 304 500 kroner i oppreisningserstatning og økonomisk tap.

Advokat Eirik Teigstad skriver på Erstatning.no at man vil få sitt økonomiske tap dekket ved usaklig oppsigelse:

For de tilfellene der arbeidstaker har blitt sagt opp på usaklig grunnlag, kan vedkommende kreve erstatning for den arbeidstid som har gått tapt. Her siktes det til tidsrommet der arbeidstakeren har gått uten inntekt som følge av oppsigelsen. Kilde: Erstatning.no®.

«Istedenfor å eventuelt gi en saklig begrunnet og form-riktig oppsigelse, har saksøkte valgt å avslutte arbeidsforholdet under den uriktige forutsetning at X (kvinnens navn, red. anm.) selv hadde sagt opp. Saksøkte har heller ikke fulgt arbeidsmiljølovens saksbehandlingsregler for oppsigelsessaker», står det i domsgrunnlaget.

Norske Laftehus AS ble derfor dømt til å betale kvinnen 44.800 kroner i utestående lønn og feriepenger, i tillegg til 116.353 kroner i saksomkostninger, 254.562 kroner i erstatning for økonomisk tap og 50.000 kroner i oppreisningserstatning for ikke-økonomisk skade.

Norske Laftehus AS fikk i tillegg kritikk for å ikke ha fulgt opp Handel og Kontors henvendelser om forhandlingsmøte på en ordentlig måte. De hadde i stedet lagt skylden over på kvinnen, og påstått at hun ikke var tilgjengelig for dialog med deres representant.

«Det er helt regulært at ansatte i en konfliktsituasjon søker bistand fra sin fagforening, og arbeidsgiver må da gå i dialog med denne på vanlig måte», står det i rettspapirene.

Kvinnen er svært lettet over utfallet og forteller at hun nok ikke hadde hatt muligheten til ta opp kampen om hun ikke hadde vært organisert.